Балалар энциклопедиясы / Библиотека энциклопедий

Энциклопедии для детей серии «Библиотека энциклопедий» - научно-популярные издания, представленные в увлекательной и стильной компоновке материала. В каждой книге отражена определенная тема, исследуются они при помощи детальных и ярких рисунков. Простая структура предложений в комбинации с динамичным и привлекательным форматом превращает обучение в веселое и легкое занятие.

Издаются на двух языках. 

Вселенная [Текст]: энциклопедия / пер. с англ. А.Кондыбаевой.- Астана: Издательство «Фолиант», 2012. – 160 с. – (Библиотека энциклопедий)

ISBN 978-601-292-632-3

Детская энциклопедия «Вселенная» в занимательной форме представляет цифры и факты о планетах, Солнце, звездах, астероидах, о Млечном Пути, а также о многих других существующих галактиках. Юный читатель узнает, насколько велика Вселенная, о теории Большого взрыва, об обозначениях созвездий и о многих других удивительных явлениях, происходящих во Вселенной.

Книга предназначена для школьников среднего и старшего возраста, их родителей и учителей, а также для широкого круга читателей.

Ғалам [Мәтін]: энциклопедия / қазақ тілінің аударған Д.Алипбаева.- Астана: «Фолиант» баспасы, 2012. – 160 бет. – (Балалар энциклопедиясы)

ISBN 978-601-292-633-0

«Ғалам» энциклопедиясында жинақталған материалдар ғылыми негізде құрастырылып, мектеп оқушыларына бейімделген түрде сипатталған. Жан-жақты бағытта жүйеленіп, жинақталған деректер жасөспірімдердің аспан әлемі туралы ғылыми көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді. Энциклопедия түрлі түсті, қызықты безендірілген, дизайнерлік орындалу жағынан да қазіргі уақыт талаптарына сәйкес келеді. Кітапта топтастырылған материалдарды мектеп пәндерін оқыту кезінде де пайдалануға болады.

Кітап орта буын және жоғары сынып оқушыларына, ата-аналарға, мұғалімдерге және ғаламдағы жаратылыстарға қызығушылығы бар оқырмандарға арналған.

Өсімдіктер әлемі [Мәтін]: энциклопедия / қазақ тілінің аударған Д.Алипбаева.- Астана: «Фолиант» баспасы, 2014. – 160 бет. – (Балалар энциклопедиясы)

ISBN 978-601-292-685-9

Бізді өсімдіктердің сан мыңдаған түрі – ағаштар, шөптер, жеміс-жидек пен көкөністер, сондай-ақ тамаша гүлдер қоршап тұр. Күн сайын олардың мыңдаған түрінен ерекше әсер алып, табиғаттың тұнып тұрған қазынасын қажетімізге жаратамыз. Ал олардың жеке қасиеттері мен ерекшелігі туралы көп білмесіміз анық.
Бұл кітапты оқи отырып, өсімдіктер дүниесінің таңғажайып сырларына қанығасыздар. «Өсімдіктер әлемі» энциклопедиясы табиғатқа қызығушылығы бар барлық оқырмандарға арналған.

Растительный мир [Текст]: энциклопедия / пер. с англ. А.Байдилдиновой.- Астана: Издательство «Фолиант», 2014. – 160 с. – (Библиотека энциклопедий)

ISBN 978-601-292-686-6

Энциклопедия для детей «Растительный мир» научно-популярное издание, представленное в увлекательной и стильной компоновке материала. В данной книге каждая тема исследуется при помощи детальных и ярких рисунков. Простая структура предложений в комбинации с динамичным и привлекательным форматом превращает обучение в веселое и легкое занятие.

Книга предназначена для школьников среднего и старшего возраста, их родителей и учителей, а также для широкого круга читателей.

Ғылым [Мәтін]: энциклопедия / қазақ тілінің аударған Д.Алипбаева.- Астана: «Фолиант» баспасы, 2012. – 160 бет. – (Балалар энциклопедиясы)

ISBN 978-601-292-601-9

Энциклопедия балаларды физикалық және биологиялық әлемді бақылаулар, өлшеулер және тәжірибелер арқылы жүйелі түрде зерттейтін білімнің бөлігі – ғылыммен таныстырады. Кітапта ғылымның категорияларына, ғалым зертханасының материалдары мен жабдықтарына жан-жақты сипаттама берілген. Қарапайым тәжірибелер көрсетіліп, қорытынды жасалған. Сонымен қатар жаһандық жылыну, қалдықтарды қайта өңдеу, баламалы жағармайлар мен су ресурстарын қорғау мәселелері қарастырылған.

Кітап орта буын және жоғары сынып оқушыларына, ата-аналарға, мұғалімдерге және осы салаға қызығушылығы бар оқырмандарға арналған.

Наука [Текст]: энциклопедия / пер. с англ. А.Кондыбаевой.- Астана: Издательство «Фолиант», 2012. – 160 с. – (Библиотека энциклопедий)

ISBN 978-601-292-602-6

Энциклопедия «Наука» поможет освоить новые понятия и систематизировать то, что изучено прежде. Различные ученые доходчиво рассказывают о современных научных представлениях о Земле и космосе, многообразии живого мира, основных понятиях механики, практических достижениях в элетронике, медицине, создании новых удивительных материалов и других направлениях науки. Иллюстрации органично дополняют тексты и обладают самостоятельной познавательной ценностью.

Книга предназначена для школьников среднего и старшего возраста, их родителей и учителей, а также для широкого круга читателей.

Мир животных [Текст]: энциклопедия / пер. с англ. А.Кондыбаевой.- Астана: Издательство «Фолиант», 2014. – 160 с. – (Библиотека энциклопедий)

ISBN 978-601-292-683-5

Энциклопедия для детей «Мир животных» - научно-популярное издание, представленное в увлекательной и стильной компоновке материала. В данной книге каждая тема исследуется при помощи детальных и ярких рисунков. Простая структура предложений в комбинации с динамичным и привлекательным форматом превращает обучение в веселое и легкое занятие.

Книга предназначена для школьников среднего и старшего возраста, их родителей и учителей, а также для широкого круга читателей.

Жануарар әлемі [Мәтін]: энциклопедия / қазақ тілінің аударған Д.Алипбаева.- Астана: «Фолиант» баспасы, 2014. – 160 бет. – (Балалар энциклопедиясы)

ISBN 978-601-292-682-8

«Жануарлар әлемі» балалар энциклопедиясы - ғылым жөніндегі анықтамалық. Мазмұны қызықты және тартымды үйлестіріліп берілген бұл кітаптағы әрбір тақырып анық және ашық суреттердің көмегімен зерттеледі.
Онай түсінуге құрылған сөйлемдердің қарапайым құрылымы оқып-үйренудің жеңіл игерілуіне мүмкіндік береді.

Природа [Текст]: энциклопедия / пер. с англ. Т.Королевой.- Астана: Издательство «Фолиант», 2012. – 160 с. – (Библиотека энциклопедий)

ISBN 978-601-292-608-8

В детской энциклопедии «Природа» даны сведения о живой и неживой природе: из чего состоит планета Земля, кто обитает на суше, в воде и в воздухе, сколько морей и материков на Земле, знакомит с основными понятиями естествознания, такими как географические координаты, климатические пояса и рельеф Земли, литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера. В книге приводится также множество сведений о полезных ископаемых, животных и растениях. Юный читатель узнает о природе землетрясений, наводнений, ураганов, молний. На эти вопросы учащийся самостоятельно найдет доступные и понятные ответы.

Табиғат [Мәтін]: энциклопедия / қазақ тілінің аударған М.Әкімжанов.- Астана: «Фолиант» баспасы, 2012. – 160 бет. – (Балалар энциклопедиясы)

ISBN 978-601-292-607-1

Бұл кітапта жердің жаратылуынан бастап түрлі табиғат құбылыстарына, ең ірі табиғи апаттарға дейін қызықты, танымдық мәліметтер берілген. Сондай-ақ кітапта адам әрекеті салдарынан табиғатқа төнген қатерлер жайлы, табиғатты сақтап қалу жолдары туралы айтылған. Энциклопедия арқылы әлемдегі ең ірі жанартаудан әлемдегі ең кіші атолға дейін бізбен бірге қызықты саяхат жасаңыз және біздің ғаламшарымыздың ең әдемі жерлерін тамашалаңыз.

Кітап орта буын және жоғарғы сынып оқушыларына, ата-аналарға, мұғалімдерге және табиғатқа қызығушылығы бар оқырмандарға арналған.

Химия [Мәтін]: энциклопедия / қазақ тілінің аударған А.Шарипова.- Астана: «Фолиант» баспасы, 2012. – 160 бет. – (Балалар энциклопедиясы)

ISBN 978-601-292-609-5

"Химия" энциклопедиясы жасөспірімдерді заттар мен олардың өзгеруі әлеміне қызықты саяхат жасатады. Кітап металдардың ашылу тарихымен, олардың қасиеттерімен, сонымен қатар бүгінде адамға күнделікті тұрмыста қажетті химиялық заттар туралы қызықты мәліметтермен таныстырады. Сондай-ақ түрлі фотоматериалдар арқылы химиялық тәжірибелердің жасалуы жайлы түсініктер берілген.
Кітап орта буын және жоғары сынып оқушыларына, ата-аналарға, мұғалімдерге және табиғатқа қызығушылығы бар оқырмандарға арналған.

Химия [Текст]: энциклопедия / пер. с англ. С.Темирхановой.- Астана: Издательство «Фолиант», 2012. – 160 с. – (Библиотека энциклопедий)

ISBN 978-601-292-610-1

В детской энциклопедии «Химия» дано полное и доступное изложение полезных сведений о веществах, элементах и химических соединениях, а также описание экспериментов, биографии ученых и большое количество исторических фактов и научных открытий. Сложные вопросы данной науки раскрываются живо и образно, приводится множество интересных наблюдений, красочных иллюстраций и рисунков. Книга поможет учащимся самостоятельно разобраться в различных вопросах общей, органической и неорганической химии, научит сравнивать жидкие и твердые вещества, выделять существенные признаки каждого элемента периодической системы Менделеева.

Книга предназначена для школьников среднего и старшего возраста, их родителей и учителей, а также для широкого круга читателей.

Физика [Мәтін]: энциклопедия / қазақ тілінің аударған М.Кенжеханова.- Астана: «Фолиант» баспасы, 2012. – 160 бет. – (Балалар энциклопедиясы)

ISBN 978-601-292-554-8

«Физика» балалар энциклопедиясында қоршаған әлемнің құрылымы жөніндегі қазіргі заманғы ғылыми білім толық және түсінікті баяндалған. Сонымен қатар физика заңдары, формулалар мен түсініктер және өнертапқыш физиктердің өмірбаяндары келтірілген. Энциклопедияда ғылымның күрделі мәселелері нақты және бейнелі түрде ашылған, көптеген қызықты бақылаулар мен түрлі түсті суреттер берілген.

Кітап орта буын және жоғарғы сынып оқушыларына, ата-аналарға, мұғалімдерге және осы ғылымға қызығушылығы бар оқырмандарға арналған.

Физика[Текст]: энциклопедия / пер. с англ. А.Байдильдиновой.- Астана: Издательство «Фолиант», 2012. – 160 с. – (Библиотека энциклопедий)

ISBN 978-601-292-553-1

В энциклопедии «Физика» дано полное и доступное изложение современных научных знаний об устройстве мира, представлены физические законы, изучаемые по школьной программе, все необходимые формулы и разъяснения физических понятий, а также биографии творцов-физиков. Сложные вопросы этой науки раскрываются живо и образно, приводится множество интересных наблюдений, красочных иллюстраций и рисунков.

Книга предназначена для школьников среднего и старшего возраста, их родителей и учителей, а также для широкого круга читателей.